JUDr. Eva Pravdíková Bučková, PhD.

sídlo: Sputnikova 18, 811 02 Bratislava
telefonický kontakt: 0905 876 040
e-mail: prekladatel-english@hotmail.com
Office: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava

V prípade využitia MHD sa k nám na Sputnikovu ulicu dostanete:

autobusom č. 39 - zastávka V. Clementisa / Ivanská cesta
autobusom č. 61 - zastávka V. Clementisa / Slowackého
autobusom č. 50 - zastávka Maximiliána Hella
električkami č. 8 a 9 - zastávka Súmračná
autobusom č. 78 - zastávka Súmračná

Osobné stretnutie je potrebné si dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom.

t1 english